v. 2015   v. 2013   v. 2012   v. 2011   v. 2010   v. 2009
v. 2008   v. 2007   v. 2006   v. 2005   v. 2004   v. 2003   v. 2002

 21.8.2012 Doyher Dragonfly, Doyher Rioghnach ja Doyher Angus Og myytiin Outi Talvelle ratsastuskoulun käyttöön ja Doyher Troya lahjoitettiin loppuelämän kotiin siitokseen kantavana oriista Fairyhill Fort.


v. 2015   v. 2013   v. 2012   v. 2011   v. 2010   v. 2009
v. 2008   v. 2007   v. 2006   v. 2005   v. 2004   v. 2003   v. 2002